[Tài khoản] Cách thêm/thay đổi địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopee? | Shopee Trung tâm trợ giúp

logo

Trung tâm Hỗ trợ Shopee VN

Chính sách và Quy tắc của Shopee

Xin chào, Shopee hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp gì cho bạn?

Mua Sắm Cùng Shopee

Khuyến Mãi & Ưu Đãi

Thanh Toán

Đơn Hàng & Vận Chuyển

Trả Hàng & Hoàn Tiền

Người Bán & Đối Tác

Thông Tin Chung

Chính sách Shopee

Tài khoản Shopee

Mua sắm an toàn

Thư viện thông tin

Ứng dụng Shopee

Khác

Hướng dẫn chung

[Tài khoản] Cách thêm/thay đổi địa chỉ email link với thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin tài khoản Shopee?

Bạn có thể thêm/thay đổi địa chỉ email link với tài khoản Shopee qua Ứng dụng Shopee, hoặc trên Trang chủ Shopee

1. Trên Ứng dụng Shopee

Trên Ứng dụng Shopee, vui lòng đăng nhập vào tài khoản Shopee và thực thi theo những bước sau:

 1. Truy cập

  Tôi

  >

  Thiết lập tài khoản

  (biểu tượng

  ) >

  Hồ sơ của tôi 

 2. Lựa chọn

  Liên kết ngay

  (trong trường hợp muốn thêm địa chỉ email liên kết)

  hoặc

  Thay đổi

  (trong trường hợp muốn biến hóa địa chỉ email liên kết) bên cạnh mục

  Điện thoại

Gif 1.gif

 1. Nhập

  Mật khẩu đăng nhập Shopee

  (trong trường hợp đăng nhập vào tài khoản Shopee đã thiết lập Mật khẩu đăng nhập Shopee)

 2. Nhập

  Địa chỉ email

  mới muốn liên kết 

 3. Xác nhận lại việc thêm/thay đổi địa chỉ email link với tài khoản Shopee bằng cách truy vấn

  đường dẫn

  trong nội dung email được Shopee gửi đến địa chỉ email link mới

Gif 2.gif

2. Trên trang Shopee.vn
 

Trên Trang chủ Shopee, vui lòng đăng nhập vào tài khoản Shopee và triển khai theo những bước sau:

 1. Truy cập

  Tài khoản của tôi

  (trong list thả xuống khi chuyển con trỏ lên vị trí tên tài khoản) >

  Hồ sơ

 2. Lựa chọn

  Liên kết ngay

  (trong trường hợp muốn thêm địa chỉ email liên kết)

  hoặc

  Thay đổi

  (trong trường hợp muốn biến hóa địa chỉ email liên kết) bên cạnh mục

  Email

 3. Nhập

  Mật khẩu đăng nhập Shopee

  (trong trường hợp đăng nhập vào tài khoản Shopee đã thiết lập Mật khẩu đăng nhập Shopee)

 4. Nhập

  Địa chỉ email

  mới muốn liên kết 

 5. Xác nhận lại việc thêm/thay đổi địa chỉ email link với tài khoản Shopee bằng cách truy cập

  đường dẫn

  trong nội dung email được Shopee gửi đến địa chỉ email link mới

done_Gif0.gif

⚠️ Lưu ý:

Mỗi địa chỉ email chỉ có thể được liên kết với một tài khoản Shopee duy nhất.

 

Bài viết có hữu ích cho bạn không?

Không

Leave a Reply

Your email address will not be published.